Do czego służą pomiary emisji hałasu w centrach miast?

Definicja określa hałas jako niepożądany dźwięk o dużej intensywności, uciążliwy dla człowieka. W skrajnych sytuacjach może prowadzić do uszkodzeń niektórych narządów, a nawet zaburzeń psychicznych. Długotrwały hałas w przestrzeni miejskiej powoduje dyskomfort i obniżenie jakości życia. Nic dziwnego, że duży nacisk kładzie się na monitorowanie poziomu dźwięków. Warto więc przeczytać i dowiedzieć się, na czym polega walka z hałasem w centach miast.

Hałas niebezpieczny zwłaszcza w centrach miast

Hałas staje się wszechobecny w naszej cywilizacji, zwłaszcza w obrębie dużych aglomeracji miejskich. Na jego zgubny wpływ narażeni są przede wszystkim mieszkańcy centralnych części miast. Nadmiar bodźców akustycznych negatywnie wpływa na aktywność człowieka. Przeszkadza w pracy umysłowej, utrudnia wypoczynek i zaburza sen. Ekolodzy i naukowcy rozróżniają trzy najpopularniejsze rodzaje hałasów. Hałas komunikacyjny związany z ruchem samochodowym i komunikacją miejską, kolejową i lotniczą, hałas przemysłowy występujący w okolicach zakładów przemysłowych i na stanowiskach pracy oraz hałas komunalny powstający w obrębie osiedli mieszkaniowych i w mieszkaniach.

Jak wykonuje się pomiary hałasu?

Przygotowaniem analiz do tworzenia modeli walki z hałasem zajmują się laboratoria badań środowiskowych. Wykonują one akredytowane badania natężenia dźwięków w środowisku ogólnym oraz w środowisku pracy. Do pomiarów hałasu używają specjalistycznych mierników poziomu dźwięku, które umożliwiają dokładne pomiary akustyczne wewnątrz pomieszczeń i w otwartej przestrzeni. Takie urządzenia, jak ręczne analizatory dźwięku, czy półprzenośne i przenośne urządzenia do długoterminowych pomiarów dostarczają wielu precyzyjnych danych. Jedną z firm stosującą nowoczesne metody pomiarów jest działające na Śląsku SBB Laboratorium Badań i Analiz z siedzibą w Katowicach.

Wnioski z analiz akustycznych w walce o obniżenie hałasu

Wnikliwe pomiary emisji hałasu w newralgicznych miejscach, a w szczególności w centrach miast pozwalają na modelowanie przestrzeni miejskiej i poszukiwanie skutecznych sposobów obniżania natężenia bodźców akustycznych. Ekspertyzy akredytowanych laboratoriów środowiskowych wskazują na największe źródła hałasów. Pomaga to włodarzom miast między innymi w planowaniu tras komunikacji miejskiej z uwzględnieniem pojazdów ekologicznych. Do popularnych zabezpieczeń należą ekrany akustyczne, które w dużym stopniu pochłaniają dźwięki. Tego typu osłony obniżają natężenie hałasu, zwłaszcza przy ruchliwych ulicach, trasach szybkiego ruchu, lotniskach, czy też trasach kolejowych. Warto też wspomnieć, że naturalną i skuteczną barierę obniżającą poziom dźwięków stanowi dobrze zaprojektowana zieleń miejska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here