Samotnie wychowujący dziecko w przepisach podatkowych – zmiany i Nowy Ład

Polityka socjalna i prorodzinna Państwa ma za zadanie wspieranie jednostek najsłabszych oraz podstawowej jednostki jaką ma być rodzina. Z tego powodu powstają różnego rodzaju programy, preferencje i ulgi – które mają wspierać dzieci, rodziców i rodziny. Jednym z takich rozwiązań są te zaproponowane rodzicom samotnie wychowującym dzieci. Czy osoby te zostało zauważone przez twórców nowelizacji Nowego Ładu? Co przewidziano dla rodziców samotnie wychowujących dziecko w nowych przepisach podatkowych?

Planowane przepisy prawne – Nowy Ład

Z projektem planowanych zmian można zapoznać się na oficjalnych stronach rządowych. Jedną z nich jest właśnie ta dotycząca osób samotnie wychowujących dzieci. Zgodnie z nią po obecnie funkcjonującym w ustawie o PIT art. 27 (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) planuje się dodanie art. 27ae. Przepis ten ma zostać dodany i stanowić, że po spełnieniu określonych warunków podatnik od podatku odliczonego zgodnie z art. 27 będzie mógł odliczyć kwotę 1500 zł (rocznie).

Wyciąg z planowanych przepisów:

o art. 27e dodaje się art. 27ea w brzmieniu: Art. 27ea. 1. Od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 podatnik może odliczyć kwotę w wysokości 1 500 zł, jeżeli w roku podatkowym jest rodzicem albo opiekunem prawnym, który:

1) jest […]

2) samotnie wychowuje dzieci […]

3) podlega […]

Warunki do spełnienia

Nowe rodzaje wsparcia w Nowym Ładzie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci mają funkcjonować pod określonymi warunkami (które podatnik musi spełnić), są to warunki, iż podatnik:

  • jest rodzicem lub opiekunem prawnym;
  • jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką lub rozwodnikiem,
  • jest osobą, w stosunku do której orzeczono separację (na gruncie przepisów odrębnych);
  • jest osobą pozostającą w związku małżeńskim, ale z osobą pozbawioną praw rodzicielskich;
  • jest osobą pozostającą w związku małżeńskim, ale odbywającą karę pozbawienia wolności;
  • samotnie wychowuje dzieci małoletnie;
  • samotnie wychowuje dzieci pełnoletnie, które otrzymują zasiłek (dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną);
  • samotnie wychowuje dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach wyższych (zgodnie z odrębnymi przepisami).

Wyłączenia i zasady przewodnie dla ulg

Co ważne do tych regulacji, twórcy ustawy Polski Ład stworzyli również określone wyłączenia. Czyli konieczność niestosowania określonych zasad lub niepodlegania określonym przepisom. W tym miejscu, aby skorzystać z ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dziecko w ramach Nowego Ładu należy pamiętać:

  • aby nie stosować przepisów art. 30 c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  • niepodleganiu podatkowi tonażowemu lub o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;

Dodatkowo ustawodawca zdecydował, że: Odliczenie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych. W przypadku braku porozumienia między podatnikami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509).

Poprzedni artykułKosztowne i tanie nieruchomości w Hiszpanii
Następny artykułBiała lista VAT – lepiej wiedzieć więcej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj